Shanty Box Guitars > No.4

No.4
No.4
Kaboom! Shotgun blast
2009